webinar register page

Giới thiệu về Ba Định Luật về Kết Quả
Khám phá một cách tiếp cận mới để tác động trực tiếp đến hiệu suất của cá nhân, đội ngũ và tổ chức.

Webinar của Vanto Group kéo dài hai giờ này được thiết kế đặc biệt cho các Giám đốc điều hành, các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo chủ chốt khác, những người cam kết tạo ra đột phá về hiệu suất và thiết lập văn hóa làm việc nhóm hiệu suất cao trong tổ chức của họ.

Thông thường, với tư cách là nhà lãnh đạo, khi nhân sự của chúng ta có những hành động không như chúng ta mong đợi, không như những gì chúng ta đồng ý và đôi khi thậm chí chúng ta không thể hiểu nổi những hành động đó, chúng ta thường tự hỏi “Tại sao họ lại làm như vậy?!?”. Rất nhiều khi chúng ta thấy thất vọng và khó chịu vì các hành động được thực hiện trong tổ chức của chúng ta không phối hợp với nhau và thậm chí nhiều khi là không nhất quán, đồng thuận với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi đã tuyên bố của chúng ta. Tại sao điều đó xảy ra?

Những ý tưởng và nguyên tắc được nêu trong cuốn sách bán chạy nhất "Ba Định Luật về Kết Quả" cung cấp một câu trả lời mạnh mẽ, thiết thực và hữu ích cho câu hỏi đó. Bạn được mời đến khám phá những gì có thể xảy ra nếu bạn và đội ngũ của bạn sử dụng sức mạnh của "Ba Định Luật về Kết Quả" trong tổ chức của bạn, được điều chỉnh đặc biệt cho các mục tiêu riêng của công ty bạn.

Trong webinar này, các chuyên gia tư vấn cấp cao của Vanto Group sẽ chia sẻ với bạn những ý tưởng và nguyên tắc có trong "Ba Định Luật về Kết Quả" và cách chúng có thể được áp dụng để thực hiện những khả năng mới cho tương lai của tổ chức bạn. Nội dung cụ thể buổi webinar bao gồm:

- Một mô hình mới cho việc tạo ra những đột phá về hiệu suất
- Những điều căn bản của Ba Định Luật về Kết Quả và cách thức chúng có thể được áp dụng
- Những ví dụ cụ thể về việc những ý tưởng, đúc rút này đã được sử dụng một cách hiệu quả để nâng cao hiệu suất
- Phần câu hỏi và trả lời

Webinar được thực hiện bằng tiếng Anh có thông dịch ra tiếng Việt.

May 18, 2021 10:00 AM in Vietnam

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register